حوزه های کسب و کار

نمایه:
حوزه کسب و کار: صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
توضیحات:

  • دارای دانش مدیریت، مهندسی و تأمین تجهیزات و احداث کارخانه‌های جمع آوری گازهای همراه نفت و شیرین‌سازی آن

  • مدیریت، مهندسی و تأمین تجهیزات و احداث کارخانه‌های نمک‌زدایی از نفت
تهران - خیابان گاندی شمالی - پلاک 3 - کد پستی 1969953111 - صندوق پستی 19395/3344
0098-21-812801-4
0098-21-88678750-51