گواهینامه

آرم/لوگو:
نام گواهینامه: گواهینامه صلاحیت انجام خدمات مشاوره
توضیحات:

شرکت ایریتک برای نهادینه کردن مدیریت سیستم کیفیت و حفظ نظام کیفیت برای خدمات و محصولات خود ، سیستم مدیریت کیفیت فراگیر را بعنوان یک تکنیک عملی در هدایت امور سازمان انتخاب نموده و با این هدف در اسفند ماه سال 1376 موفق به اخذ گواهینامه ایزو 9001 در زمینه مطالعات امکان سنجی ، خدمات مهندسی ، خدمات بازرسی ، مدیریت اجرا و مدیریت پروژه های صنعتی و در سال 1387 نیز موفق به انطباق آن با نیازمندیهای ISO-9001: 2008 بعنوان پیمانکار عمومی برای پروژه های بزرگ صنعتی بصورت کلید در دست گردید. هم اکنون ، ایریتک در دامنه های وسیعی از صنعت پیمانکاری عمومی ، خود را متعهد به براورده نمودن نیازها و انتظارات کارفرمایان خود در قالب مسئولیت های حرفه ای و اجتماعی میداند بدین ترتیب اینک ، اصول کیفیت ، اصول ایمنی و بهداشت شغلی و حفاظت از محیط زیست بصورت اجرای یک سیستم یکپارچه رعایت میگردد و برای تحقق آن الزامات استاندارد OHSAS 18001 : 2007 که در سال 1386 اخذ گردید همراه با استاندارد ISO 14001 : 2004 مراعات میگردد. به منظور بستر سازی جهت گرایش به مفاهیم تعالی سازمانی بر اساس مدل EFQM اقدامات لازم در جهت انطباق با مفاهیم آن صورت پذیرفته است که مقارن با تلاشها و اقدام برای دریافت "جایزه ملی کیفیت " میباشد . این تلاش ها نوید بخش ارتقاء رضایتمندی کارفرمایان و ذینفعانی است که تحت تاثیر و پوشش فعالیت های حرفه ای و صنعتی این شرکت قرار دارند.

تهران - خیابان گاندی شمالی - پلاک 3 - کد پستی 1969953111 - صندوق پستی 19395/3344
0098-21-812801-4
0098-21-88678750-51