اخبار

3 اپیزود از اکتشاف سنگ‌آهن و زغال‌سنگ
  • 1392/10/25
شرکت ایریتک با چهار دهه تجربه در صنایع فولاد و معدن ایران، بیشترین فعالیت خود را در زمینه اجرای پروژه‌های فولادسازی و احیای مستقیم انجام داده است. این تجربه سبب شده است که اين شرکت با تشکیل شرکت‌های زیرمجموعه خود در ایران و خارج از ایران زنجیره تولید فولاد از اکتشاف سنگ معدن تا تولید مقاطع فولادی را مورد توجه قرار دهد و تلاش کند تا دانش مورد نیاز برای تولید فولاد به داخل کشور انتقال یابد.
بدیهی است که تامین مواد اولیه مناسب و به‌موقع برای هر کارخانه تولیدی، مهم‌ترین چالش برای یک تولید باثبات و اقتصادی محسوب می‌شود. همان‌گونه که می‌دانیم ایران از نظر زمین‌شناسی، دارای ذخایر مناسب سنگ آهن، زغال‌سنگ و انرژی است که این امکانات طبیعی و بالقوه، زمینه مناسبی برای تولید اقتصادی و باثبات در صنعت فولاد را ایجاد می‌کند. همایش چشم‌انداز صنعت فولاد در ایران فرصتی مناسب را در اختیار شرکت ایریتک قرار داده است که بخشی از تجربیات و اندوخته‌های خود را در بخش اکتشاف معدن در اختیار دست‌اندرکاران این صنعت مادر قرار دهد.

در این راستا شرکت ایریتک تحقیقات کلی خود در بخش اکتشاف معادن و تامین مواد خام صنعت فولاد ایران را در مقاله‌ای تحت عنوان «روند اکتشاف سنگ‌آهن و زغال‌سنگ در صنعت فولاد در ایران و راهکارهای پیش‌رو» در همایش چشم‌انداز صنعت فولاد ارایه خواهد کرد.
این مقاله موارد زیر را در برخواهد گرفت:
در نگرشی کلی، میزان حفاری‌های انجام شده اکتشافی از بدو پیدایش صنعت فولاد تاکنون در ایران در زمینه اکتشافات ذغال سنگ، سنگ آهن و سایر مواد معدنی مانند کمک ذوب‌ها و منابع آب زیرزمینی جهت تامین آب صنعتی و شرب واحدهای معدنی و صنایع معدنی گوناگون به تصویر خواهد آمد. با توجه به اهمیت موضوع مورد بحث، مطالب در سه بخش زیر در این همایش ارایه خواهد شد.
الف- زغال‌سنگ در ایران
1- نتایج مطالعات اکتشافی انجام شده در تعیین ذخایر کانسارهای زغال‌سنگ در کاتگوری‌های گوناگون برحسب پراکندگی جغرافیایی آنها و در نتیجه مقایسه ذخایر ایران با ذخایر جهانی مشخص شده است.
همچنین در این بررسی ضریب تکافوی اکتشافات زغال‌سنگ مشخص شده و بر مبنای آن نسبت به روند اکتشافات این کانسار اظهار نظر می‌شود.
2- تولید زغال‌سنگ در ایران و مقایسه با جهان و همچنین مقام ایران از آن منظر در جهان و خاورمیانه مورد بررسی قرار می گیرد.
3- نیاز فولادسازی‌ها و طرح‌های توسعه به روش کوره بلند به زغال‌سنگ کک شو در سند چشم‌انداز 20ساله از دیگر مقوله‌های مهمی است که در راستای انجام این تحقیقات به آن پرداخته شده است. 4- نظر به نقش زغال سنگ حرارتی در تولید مقدار قابل ملاحظه‌ای از انرژی جهان و همچنین تولید سیال‌های هیدروکربوری به عنوان جایگزین نفت، در این تحقیق جایگاهی به منابع و ذخایر زغال‌سنگ حرارتی و توزیع آن در ایران تخصیص داده شده و وجود منابع زغال سنگ حرارتی فراوان در ایران که تاکنون به علت نیاز به زغال سنگ کک شو به لحاظ مطالعات اکتشافی و بهره‌برداری مورد بی‌مهری داشته و نقش آن در میزان تولید انرژی جهان به عنوان الگویی جهت تامین انرژی برق در ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد.
ب- سنگ آهن
1- دورنما و اهداف میزان تولید فولاد در برنامه پنجم توسعه و همچنین در سند چشم‌انداز 20ساله و در نتیجه میزان سنگ آهن مورد نیاز اهداف مذکور بررسی می‌شود.
2- میزان ذخایر سنگ آهن ایران با توجه به نتایج طرح‌های اکتشافی انجام شده در گذشته و سال‌های اخیر برآورد و با ذخایر جهانی مقایسه شده است.
3- همچنین تولید سنگ آهن در ایران و جهان با هم مقایسه شده و ظرفیت‌سازی معادن بزرگ سنگ آهن ایران مورد توجه قرار می گیرد.
ج- ضرورت انجام اکتشاف و ظرفیت‌سازی معادن
ضرورت انجام اکتشاف و ظرفیت‌سازی معادن با توجه به چالش‌ها، نقاط قوت و راهکارها و همچنین ماتریس تهدیدات، فرصت‌ها، نقاط قوت و نقاط ضعف (
TOWS) تهیه شده و بر این مبنا راهبردهای اجرایی و راهبردهای اساسی دستیابی به اهداف طرح‌های توسعه سنگ آهن و زغال‌سنگ جهت توسعه روند فعالیت‌های اکتشافی و ظرفیت‌سازی معادن موجود سنگ آهن و زغال‌سنگ پیشنهاد می‌شود.
هدف شرکت ایریتک از تهیه این مقاله ایجاد انگیزه و روشنگری در ارتباط با وضعیت اکتشاف مواد معدنی خام مورد نیاز صنعت فولاد در کشور است. این شرکت امیدوار است با گفت‌وگوهای تخصصی که پیرو ارایه این مقاله در همایش چشم انداز صنعت فولاد پیش خواهد آمد،
دست اندرکاران و مدیران صنعت فولاد، نگاه ویژه به اکتشاف مواد معدنی را در دستور کار خود قرار دهند و نتیجه این همفکری منجر به طراحی نقشه راه مناسبی برای توسعه اکتشاف مواد معدنی در کشور شود. می‌توان امید داشت به دنبال اجرای این نقشه راه، صنعت فولاد ایران برنامه‌های توسعه خود را با نگرشی مناسب‌تر و با انتخاب‌های بهتری به پیش برد


;