اخبار


عنوان: راه اندازی واحد بریکت سازی پروژه شهید خرازی
تاریخ: 1395/03/08
شرح:
راه اندازی واحد بریکت سازی پروژه شهید خرازیتهران - خیابان گاندی شمالی - پلاک 3 - کد پستی 1969953111 - صندوق پستی 19395/3344
0098-21-812801-4
0098-21-88678750-51