اخبار

راه اندازی اولین ایستگاه تقویت فشار گاز اسیدی (فاز 2 طرح آماک)
  • 1395/02/12
راه اندازی اولین ایستگاه تقویت فشار گاز اسیدی (فاز 2 طرح آماک ) در خاورمیانه ، بدست کارشناسان و متخصصان ایرانی را تبریک می گوئیم .
کنسرسیوم ایریتـک - ایراســکو
;