اخبار


عنوان: راه اندازی اولین ایستگاه تقویت فشار گاز اسیدی (فاز 2 طرح آماک)
تاریخ: 1395/02/12
شرح:
راه اندازی اولین ایستگاه تقویت فشار گاز اسیدی (فاز 2 طرح آماک ) در خاورمیانه ، بدست کارشناسان و متخصصان ایرانی را تبریک می گوئیم .
کنسرسیوم ایریتـک - ایراســکوتهران - خیابان گاندی شمالی - پلاک 3 - کد پستی 1969953111 - صندوق پستی 19395/3344
0098-21-812801-4
0098-21-88678750-51