اخبار

انجام موفقیت آمیز عملیات اکسیژن زدایی در فاز 2 طرح آماک
  • 1394/06/24

اینک به حول و قوه الهی و با اتکا به دانش و تخصص کارشناسان داخلی و علیرغم وجود موانع و مشکلات بسیار زیاد (با توجه به رکود چندساله پروژه ) ، ایستگاه تقویت فشار گاز اسیدی (فاز2 طرح آماک) که از عظیم ترین پروژه های صنعتی و زیست محیطی کشور می باشد، در مدار عملیاتی قرار گرفته و با ورود Fuel Gas به سایت، عملیات Purging (اکسیژن زدائی) آن با موفقیت انجام گردید.

 (به دلیل غلظت بالای هیدروژن سولفوره گاز خوراک، این ایستگاه در نوع خود منحصر به فرد می باشد)

لازم به ذکر است با راه اندازی این ایستگاه و انتقال گاز به پتروشیمی رازی (ماهشهر) با خط لوله "12 به طول 96 کیلومتر، از سوختن روزانه 18میلیون فوت مکعب گاز اسیدی(غلظت H2S/ 250¸000 PPM) شیرین و تولید آلاینده های سمی شامل 180 تن گوگرد جلوگیری می شود.

عملیات فوق الذکر با حضور نمایندگان شرکت مهندسی و توسعه نفت و شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در حوزه شرق کارون صورت پذیرفت.

;