اخبار


عنوان: اهدای تندیس طلایی هفتمین کنفرانس برند به ایریتک
تاریخ: 1391/11/28
شرح:

روز شنبه، 28 بهمن ماه، در نخستین روز نمایشگاه برند، تندیس طلایی هفتمین کنفرانس بین المللی برند، به ایریتک اهدا شد

. به گزارشروابط عمومی ایریتک، دکتر انصارپور، مدیر بازاریابی ایریتک، این تندیس را دریافت نمود.

در روز نخست کنفرانس، دکتر غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، پیرامون اهمیت برندینگ در تجارت و صادرات و حفظ برند، سخنرانی نمود.

در ادامه، پرفسور اساد پرویچ، سفیر سابق کرواسی در ایران و مدرس دانشگاه تهران، به سخنرانی درباره ارزش برندهای برتر در جهان پرداخت.

همچنین دکتر شفیعی، عضو هیئت علمی سازمان مدیریت صنعتی و دکتر سعید حبیبا، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران، در مورد اهمیت و ویژگی های برند صحبت کردند.

این کنفرانس همراه با نمایشگاه جانبی که به برندهای برتر اختصاص دارد، تا تاریخ 29 بهمن ماه، ساعت 14، ادامه خواهد داشت.

تهران - خیابان گاندی شمالی - پلاک 3 - کد پستی 1969953111 - صندوق پستی 19395/3344
0098-21-812801-4
0098-21-88678750-51