اخبار

حضور شرکت ایریتک در اجلاس جهانی Global project plaza – KOTRA
  • 1394/04/03

اجلاس جهانی Global project plaza که توسط وزارت بازرگانی، صنعت و انرژی دولت کره جنوبی در خردادماه هر سال برگزار می شود امسال نیز با حضور شرکت ایریتک جهت معرفی یکی از پروژه­های  در دست به منظور تامین منابع مالی انجام شد. اجلاس فوق هر ساله توسط دولت کره جنوبی جهت بررسی پروژه­های مطرح در سطح جهان انجام می شود و در این اجلاس بیش از هزار شرکت EPC و تامین کننده تجهیزات و منابع مالی کره جنوبی جهت بحث و تبادل نظر بر روی پروژه­های انتخاب شده حضور می یابند و پروژه هایی که مورد تایید قرار بگیرند، کلیه هزینه های اقامت و رفت و آمد جهت ارائه یکنفر از شرکتهای دعوت شده به عهده دولت کره جنوبی می باشد. در حدود 6 ماه قبل وابسته بازرگانی سفارت کره جنوبی با حضور در شرکت ایریتک و بررسی فعالیت های این شرکت و ارتباط با وزارت صنعت کره جنوبی پروژه معرفی شده شرکت ایریتک را مورد بررسی قرار دادند و پس از 3 ماه بررسی پروژه معرفی شده فولاد فسا توسط شرکت ایریتک مورد تایید دولت کره جنوبی قرار گرفت و به دعوت رسمی وزارت صنعت کره جنوبی و حضور فعال شرکت ایریتک پروژه فولاد فسا در اجلاس فوق مطرح و ارائه شد.

از نکات برجسته اجلاس امسال میتوان به حضور مقامات ارشد دولتی کشور کره جنوبی، حضور وزیر نفت کشور عراق، مدیر عامل راه آهن کشور پاراگونه، مدیر عامل فرودگاه­های کشور هنگ کنگ و 37 نفر از مدیران کشورهای مختلف جهت ارائه پروژه­های مختلف اشاره نمود. نام شرکت ایریتک و پروژه فولاد فسا نیز در کتاب جهانی Global project plaza ثبت گردید که در فایل پیوست جهت استحضار همکاران محترم قابل دسترسی می باشد.

;