گروه ایریتک


نمایه:
شرکت عضو گروه ایریتک: توکا بتن
توضیحات:
  • انجام امور سیمانی و مشاوره در زمینه های ابنیه، راه سازی، تأسیسات برق، مکانیک و نجهیزات
  • انتقال خطوط شبکه های آب و فاضلاب، سد سازی، تونل خطوط راه آهن و ...
  • احداث کانال های انتقال آب، جدول کشی، محوطه سازی و ...
  • بررسی های فنی جوش، آزمایشات مخرب و غیر مخرب بتن

آدرس: اصفهان، پل وحید، ابتدای خیابان وحید، مجتمع تجاری اداری امین، طبقه 4، واحد 29

تلفن : 84 353 527 31 (98+)

نمابر: 69 513 377 31 (98+)

وب سایت: www.toukabeton.ir

ایمیل: touka_beton1371@yahoo.com

تهران - خیابان گاندی شمالی - پلاک 3 - کد پستی 1969953111 - صندوق پستی 19395/3344
0098-21-812801-4
0098-21-88678750-51