گروه ایریتک


نمایه:
شرکت عضو گروه ایریتک: ایکا
توضیحات:

(شرکت مهندسی و بازرسی فنی)


ارائه خدمات بازرسی ، فنی و مهندسی معکوس :

  • بازرسی شخص ثالث(سورویانس) کالاهای وارداتی و صادراتی
  • بازرسی فنی قطعات،تجهیزات و مواد خام در داخل و خارج از کشور
  • آزمایشات غیر مخرب
  • مهندسی اجزاو ماشین و تهیه مشخصات فنی جهت ساخت
  • ارزیابی صلاحیت سازندگان
  • پیگیری و تسریع سفارشاتآدرس: تهران-بلوار افریقا، آرش غربی،شماره 37

تلفن: 88798082 و 91-88794890

نمابر: 88794927


www.ikaengco.com
ika@ikaengco.comتهران - خیابان گاندی شمالی - پلاک 3 - کد پستی 1969953111 - صندوق پستی 19395/3344
0098-21-812801-4
0098-21-88678750-51