گروه ایریتک


نمایه:
شرکت عضو گروه ایریتک: ایمپادکو
توضیحات:

شرکت بین المللی تولید و توسعخ مواد و فلزات (ایمپادکو) (سهامی خاص)

احداث و بهره برداری از کارخانجات تولید مواد فلزی

آدرس : تهران - خیابان ولیعصر زرتشت غربی پلاک 34 واحد4

تلفن : 88997990 فکس : 88997995

تهران - خیابان گاندی شمالی - پلاک 3 - کد پستی 1969953111 - صندوق پستی 19395/3344
0098-21-812801-4
0098-21-88678750-51