پروژه


خدمات مشاوره ¬ای طرح تیتانیوم کهنوج
کارفرما: شرکت معدن و صنعتی چادرملو
تاریخ اجرای پروژه: -
نوع قرارداد
E
محل
استان کرمان 25 یکلومتری جنوب شهرستان کهنوج
اهداف
بررسی، مطالعه و اکتشاف معادن تیتانیوم جهت احداث کارخانه ¬های کنسانتره، سرباره
و تولید پیگمنت Tio2و در نتیجه فلز تیتانیوم
جزئیات پروژه
معدن تیتانیوم به دو ناحیه معدنی تقسیم می شود. کیی ذخیره معدن سنگی(سنگ
مادر) و دیگری ذخیره آبرفت. در این قرارداد انجام مطالعات زیر به عهده شرکت
ایریتک و همکاران داخلی و خارجی آن می باشد
مطالعات اکتشاف تفصیلی کانسارهای تیتانیوم کهنوج
مطالعات فنی و اقتصادی معادن
مطالعات تأمین برق
مطالعات زیست محیطی
مطالعات تأمین سوخت
مطالعات آبرسانی
مطالعات مکان یابیتهران - خیابان گاندی شمالی - پلاک 3 - کد پستی 1969953111 - صندوق پستی 19395/3344
0098-21-812801-4
0098-21-88678750-51