پروژه


احیاء مستقیم صبا فولاد خلیج فارس
کارفرما: شرکت صبا فولاد خلیج فارس
تاریخ اجرای پروژه: 1391
نوع قرارداد
EPC
محل
بندرعباس/ منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس
اهداف
احداث کی مگا مدول احیاء مستقیم به روش میدرکس به ظرفیت 5/ 1 میلیون تن در سال
جزئیات پروژه
در این روش، اکسید آهن به شکل گندله با استفاده از واگن برگردان یا کامیون به
واحد انباشت و برداشت منتقل و از طریق نوار نقاله ها از محوطه انباشت و برداشت
به سیلوی ذخیره و بالای کوره منتقل و سپس شارژ کوره می شود. گندله پس از
منتقل می HBI عبور از مناطق مختلف کوره، احیاء و از زیر کوره به ماشین های
نامیده می شود توسط نوار نقاله به HBI شود. گندله احیاء شده که از این پس
محوطه انباشت و ذخیره محصول منتقل و آماده فروش یا حمل به واحد ذوب خواهد
بود. گاز احیاء از طریق ریفرمینگ گاز طبیعی در داخل ریفورمر ایجاد و به داخل
کوره احیاء تزریق می شودتهران - خیابان گاندی شمالی - پلاک 3 - کد پستی 1969953111 - صندوق پستی 19395/3344
0098-21-812801-4
0098-21-88678750-51