پروژه


تولید ورق گالوانیزه
کارفرما: شرکت صنایع گالوانیزه فجر سپاهان
تاریخ اجرای پروژه: 1379
نوع قرارداد
EM
محل
کاشان
اهداف
تولید سالیانه 60 هزار تن کلاف و 40 هزار تن ورق
جزئیات پروژه
روش تولید دراین پروژه نمونه بصورت مداوم است بدین ترتیب که ورق نورد سرد
بصورت کلاف به کارخانه وارد و پس از باز شدن و شستشو با مواد شیمیایی و
بخار وارد کوره غیر اکسیدی که فضای آن انباشته از گاز HNX خنثی است
می گردد .
سپس ورق وارد پاتیل مذاب روی شده و پس از اندود شدن در برج خنک
کننده با هوا سرد و بصورت کلاف جمع می گردد .
40 هزار تن این محصول بصورت ورق بریده و بسته بندی شده وارد بازار می گردد .تهران - خیابان گاندی شمالی - پلاک 3 - کد پستی 1969953111 - صندوق پستی 19395/3344
0098-21-812801-4
0098-21-88678750-51