پروژه


پروژه انتقال شمس گرم
کارفرما: شرکت فولاد مبارکه
تاریخ اجرای پروژه: 1390
نوع قرارداد
EPC
محل
مجتمع فولاد مبارکه
اهداف
افزایش کمی- یکفی تولید محصولات، کاستن از مشکلات و هزینه های
انبارداری، صرفه جوئی در مصرف انرژی و کاهش آلودگی های زیست محیطی
جزئیات پروژه
با اجرای این پروژه، تختال (شمش) گرم تولید شده در واحد ریخته گری مداوم
(28,pu) از طریق میزهای غلطکی و سیستمهای سخت افزاری و نرم افزاری،
مستقیماً به واحد نورد گرم (51,pu) انتقال می یابد.
عمده ترین ویژگی پروژه، ساخت و نصب تجهیزات پیشرفته و مدرن Hot Slab
Handling با همکاری شرکت SMS DEMAG می باشد که برای اولین بار
در مجتمع فولاد مبارکه جهت انتقال شمش گرم بکار رفته استتهران - خیابان گاندی شمالی - پلاک 3 - کد پستی 1969953111 - صندوق پستی 19395/3344
0098-21-812801-4
0098-21-88678750-51