پروژه


جمع آوری گازهای لایه بنگستان (آماک)
کارفرما: شرکت ملی نفت ایران(متن)
تاریخ اجرای پروژه: 1385
نوع قرارداد
Buy Back ،فاینانس ،EPC
محل
اهواز
اهداف
جلوگیری از سوختن هدر رفتن 242 میلیون فوت مکعب در روز از گازهای ترش همراه لایه بنگستان که از ابتدای استخراج نفت درمنطقه ادامه داشته است
جزئیات پروژه
پراکندگی محل اجرا 60000 یکلومتر مربع
خطوط لوله 280 یکلومتر
خطوط انتقال نیرو 95 یکلومتر خط هوائی
اصلاح و توسعه پست برق 3 پست
تقویت فشار گاز ترش 7 ایستگاه
واحد شیرین سازی گاز و مایعا ت گازی ترش 1 کارخانه
تقویت فشار گاز اسید 1 ایستگاه
تعداد کمپرسور 83 عدد با کل توان 42000 اسب بخار
زیربنای ساختمان های صنعتی 23950 مترمربع
وزن تقریبی تجهیزات 45000 تن
حجم بتن ریزی 75000 مترمکعب
حجم عملیات خاکی 36300 مترمکعب
تناژ اسکلت فلزی 5740 تنتهران - خیابان گاندی شمالی - پلاک 3 - کد پستی 1969953111 - صندوق پستی 19395/3344
0098-21-812801-4
0098-21-88678750-51