پروژه


توسعه نورد گرم
کارفرما: شرکت فولاد مبارکه
تاریخ اجرای پروژه: 1384
نوع قرارداد
EPC
محل
مجتمع فولاد مبارکه
اهداف
بهسازی تجهیزات موجود در نورد گرم جهت افزایش کمی و یکفی ورق گرم
جزئیات پروژه
نصب تونل حرارتی
اصلاح قفسه های نهائی F4-F1 با نصب Bending System
نصب لوپرهای هیدرول کیی بین قفسه F4-F1
نصب Side Guide و Pinch Roll های هیدرول کیی برای کویلرهای 1، 2 و3تهران - خیابان گاندی شمالی - پلاک 3 - کد پستی 1969953111 - صندوق پستی 19395/3344
0098-21-812801-4
0098-21-88678750-51