پروژه


بازسازی و افزایش ظرفیت به 4/ 5 میلیون تن واحد فولاد سازی
کارفرما: شرکت فولاد مبارکه
تاریخ اجرای پروژه: 1389
نوع قرارداد
EPC-MC
محل
مجتمع فولاد مبارکه
اهداف
افزایش تولید با بهینه سازی و بروز کردن تجهیزات زیر سقف موجود تا ظرفیت
5/4 میلیون تن فولاد مذاب در سال
جزئیات پروژه
*سازه و تجهیزات ساخت داخل و قطعات یدکی به میزان 20 هزار تن
*نصب و راه اندازی کلیه تجهیزات ساخت داخل و خارج
*ایجاد شرایط لازم جهت افزایش تولید به میزان 2/ 7 میلیون تن فولاد مذاب در
سال در فاز بعدی
*پروژه در دو بخش Part A بصورت EPC و Part B بصورت MCتهران - خیابان گاندی شمالی - پلاک 3 - کد پستی 1969953111 - صندوق پستی 19395/3344
0098-21-812801-4
0098-21-88678750-51