تقدیرنامه

اخذ گواهینامه ISO 9001
تقدیر جناب آقای اسحاق جهانگیری جهت اخذ گواهینامه ISO 9001 در زمینه (( امکان سنجی و خدمات طراحی و مهندسی برای صنایع فولاد و تاسیسات زیر بنائی ))
تهران - خیابان گاندی شمالی - پلاک 3 - کد پستی 1969953111 - صندوق پستی 19395/3344
0098-21-812801-4
0098-21-88678750-51