تقدیرنامه

پروژه ذوب شرکت مجتمع صنعتی اسفراین
تقدیر جناب آقای رضا ویسه رئیس هیات عامل (سازمان گسترش و نو سازی صنایع ایران) جهت راه اندازی پروزه از شرکت ایریتک<br />
تهران - خیابان گاندی شمالی - پلاک 3 - کد پستی 1969953111 - صندوق پستی 19395/3344
0098-21-812801-4
0098-21-88678750-51