گروه ایریتک

شركت ايريتك ضمن استقبال از همكاري با شركت هاي توانمند در صنعت كشور، باتوجه به بررسي مدارك و ارزيابي شركت هاي متقاضي، اقدام به شناسايي آنها جهت ورود به بانك اطلاعات تامين كنندگان مجاز (وندور ليست) خود مي نمايد.

شركت هاي متقاضي مي بايست با توجه به زمينه ي كاري خود يكي از فرمهاي زير را بارگيري و تكميل نموده و به همراه مدارك پشتيبان، بصورت فايل الكترونيك براي واحد بررسي منابع شركت ايريتك ارسال نمايند. صلاحيت عمومي و حرفه اي فعاليت شركتها، طي مميزي و راستي آزمايي اطلاعات و بازديد ميداني تائيد مي گردد.

مدت اعتبار تائيد صلاحيت دوسال بوده و جهت تمديد مجدد باتوجه به شرايط شركت اقدامات لازم صورت مي پذيرد.

نكات مهم در تكميل شناسنامه ها:

  1. نحوه نگارش اطلاعات، ارائه و چيدمان مدارك پرونده تقاضاي تشخيص صلاحيت، بخشي از توان و كارآمدي مديريت تلقي و در تشخيص صلاحيت موثر خواهد بود .
  2. به شناسنامه و پرونده ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد و از دستور كار تشخيص صلاحيت خارج خواهد شد .
  3. اعلام تغييرات آتي مشخصات عمومي، زمينه و دامنه فعاليت به عهده شركتها مي باشد.
  4. ارائه مدارك هيچگونه حقي براي متقاضيان ايجاد نخواهد نمود.
  5. شركت هاي تامين كننده كالا مي بايست، با داشتن نامه نمايندگي از حداقل يك شركت خارجي، علاوه بر تكميل شناسنامه فروشندگان داخلي، فايل شناسنامه سازندگان خارجي را نيز براي شركتي كه نمايندگي آن را دارا مي باشند، تكميل نمايند.

در صورت نياز به كسب اطلاعات بيشتر كارشناسان بررسي منابع شركت ايريتك  با كمال ميل پاسخگوي پرسش هاي شما خواهند بود.

1- سازندگان : آقاي سپهری                  تلفن:81284637

2- فروشندگان : آقاي محمدي                  تلفن:81284242

3- پيمانكاران : آقاي مومني                                 تلفن: 81284386

نشاني پست الكترونيك:                                          Sourcing@iritec.com   


دانلود فرم هاتهران - خیابان گاندی شمالی - پلاک 3 - کد پستی 1969953111 - صندوق پستی 19395/3344
0098-21-812801-4
0098-21-88678750-51