فرصتهای شغلی

کاربر عزیز، فرصت شغلی فعالی وجود ندارد.

ایریتک همواره به دنبال بکارگیری نیروهای باانگیزه است. افتخار همکاری با این عزیزان برای ایریتک یک تجربه مفید خواهد بود. اگر حس میکنید می توانید به خانواده ایریتک کمک کنید در هر زمان می توانید از طریق رایانامه زیر با ما در تماس باشید.

HRM@Iritec.com

;