گروه ایریتک

با سلام، شركت بين المللي مهندسي ايران (ايريتك) در راستاي رضايت مندي مشتريان و ارتباط موثر با كارفرمايان محترم، سامانه رسيدگي به شكايات كارفرمايان/مشتريان را به منظور پاسخگويي و دريافت بازخورد مشكلات و شكايات مشتريان/كارفرمايان و راه حل هاي پيشنهادي ايشان استقرار داده است


1-مشخصات شاکی
حقیقی حقوقی
کد اقتصادی نام سازمان
* * مایل به افشای نام در حین رسیدگی نمیباشم
تلفن دورنگار موبایل پست الکترونیکی
* *
آدرس
*
مشخصات فرد نایب شاکی تلفن
مشخصات فرد مورد تماس تلفن
2- شرح محصول/خدمت/سفارش
شماره مرجع شرح
3-موضوع شکایت با توجه به فرم دسته بندی موضوعی انواع شکایات و یا سایر موضوعات
موضوع شکایت تاریخ وقوع مشکل واحد/پروژه
* *
شرح
4 - راه حل پبشنهادی


تهران - خیابان گاندی شمالی - پلاک 3 - کد پستی 1969953111 - صندوق پستی 19395/3344
0098-21-812801-4
0098-21-88678750-51