اخبار

alt text
انعقاد قرارداد احداث کارخانه احیاء با کشور عراق
  • 1396/08/17

 شركت ايريتك در مناقصه بين المللي  احداث كارخانه احياء به ظرفيت يك ميليون تن برنده مناقصه گردید. كارفرماي پروژه از كشور عراق مي باشد كه با سرمايه گذاري خود در شهر سقز كارخانه مذكور را احداث خواهد كرد.

 

;